De andere kant van het raam
De andere kant van het raam
Blauwe vlek met zwarte stip klein
Blauwe vlek met zwarte stip klein
Zwarte vlek met blauwe spetters
Zwarte vlek met blauwe spetters
Kleurverlies
Kleurverlies
Zwarte vlek met zekere snelle streep
Zwarte vlek met zekere snelle streep
Blauwe vlek met gehaaste streep
Blauwe vlek met gehaaste streep
Drawings

A4
Sharpy on paper
2020

The other side of the window
Blue smudge with black spot small
Black spot with blue splatters
Losing colour
Black smudge with secure stripe
Blue smudge with hasty stripe
Back to Top